2018.Határtalanul

"A víz szalad, a kő marad" - Igaz magyar erdélyi értékek nyomában

Előkészítő óra

Az előkészítő órákon (2018. május 18. és 23.) megismertettük a gyerekekkel a Határtalanul programot, felvázoltuk nekik az útvonalat, bemutattuk nekik azokat a nevezetességeket, melyeket a kirándulás során meg fogunk nézni. Prezentáció segítségével tanulópárok készültek az egyes helyszínekből gyűjtőmunkával. Bemutattuk nekik a Erdély földrajzi környezetét, kultúráját, történelmét, néprajzát, növény- és állatvilágát. Tudatosítottuk számukra, hogy ez a vidék a történelmi Magyarország részét képezte 1920-ig.

Áttekintettük a Romániában élő összlakosság nemzetiségi összetételét. Vetélkedő során adtak számot ezekről az ismeretekről.

Felhívtuk a tanulók figyelmét a toleráns viselkedésre, amit a kiránduláson elvárunk tőlük. Elénekeltük a székely himnuszt, a Nélküled című dalt valamint a gyerekek elszavaltak egy szép Wass Albert verset…

Ajándékot készítettünk a Vaskertes Általános Iskola hetedikes diákjai számára.

     

 

„ A víz szalad, a kő marad.”

Igaz magyar erdélyi értékek nyomában (2018. május 15 -19.)

A nagykanizsai Hevesi Sándor Általános Iskola hetedik osztályos diákja 3 kísérő tanárral a Határtalanul program keretében 2018. május 15-től 19-ig felejthetetlen napokat tölthettek el Erdélyben.

Megvalósult programelemek:

Programelem 1: Nagyszalontán meglátogattuk az Arany János Emlékmúzeumot a Csonkatoronyban. Majd betértünk Arany János rekonstruált szülőházába. Nagykárolyon felkerestük a Károlyi- kastélyt, ahol a tanulók páros munkában beszámoltak a Rákóczi-szabadságharcban Károlyi Sándor szerepéről.

     

 

Programelem 2: Válaszúton Kallós Zoltán Néprajzi Múzeumban ismerkedtünk a Mezőség értékeivel, ahol megfigyeltük a népművészeti motívumokat, alkalmaztuk a hon- és népismereti órákon tanultakat.

     

 

Programelem 3: Kolozsváron megtekintettük a Mátyás-szobrot, Mátyás király szülőházát. Itt felelevenítettük Mátyásról tanult történelmi ismereteinket, versenyt rendeztünk, hogy ki tud több Mátyás mondát felsorolni.

                               

Programelem 4: Felső-Maros áttörés a Natúrparkon jutottunk át a Gyergyói-medencébe. A térség növény- és állatvilágát mutattuk be. Marosvécsen a Kemény-kastélyban megismerkedtünk a Kemény család utolsó leszármazottjával, aki nagy lelkesedéssel avatott be bennünket a családja és a kastély történetébe, s vallott szenvedélyesen magyarságáról. A kastély kertjében megkoszorúztuk Wass Albert sírját, ahol verseket mondtunk és megzenésített verseket énekeltünk.

     

 

Programelem 5: Gyilkos-tóhoz, Erdély legszebb torlasztavához kirándultunk. A tó körüli séta során megismerkedünk a tó kialakulásával, legendájával a tanulóink által. Megtekintettük a Békás-szorost.

     

                                                        

Programelem 6: Gyergyószentmiklóson vendégül láttak a helyi Vaskertes Általános Iskola tanulói, ahol műsort is adunk számukra, majd átadtuk a tanulóink által elkészített ajándékokat, valamint a Halis István Városi Könyvtár által összeállított könyvadományt. Felkerestük a Böjte atya által működtetett Szent Anna Gyermekotthont, ahol átadtuk a tanulók által hozott adományokat, aminek nagyon örültek a az otthon lakói.

     

             

Programelem 7: Korondon megcsodálhattuk a szebbnél szebb kézműves termékeket. Parajdon a sóbányát tekintettük meg. Tanulóink előadást tartottak Bethlen Gábor erdélyi fejedelem gazdaságpolitikájáról, melynek fontos eleme volt Erdély egyik kincse, a só. Visszaindultunk Gyalura. Út közben megálltunk a Tordai-hasadéknál.

     

                                      

Programelem 8: Nagyváradi székesegyházban megnéztük Szent László ereklyéjét, melynek kapcsán felelevenítettük a Szent László királyunkról tanultakat.

     

Mindannyian örökre szívünkbe zártuk az itt átélt élményeket és a Nemzeti Összetartozás Napján megrendezett iskolai témanap keretében megosztottuk ezeket iskola többi tanulójával is.

 

Határtalanul értékelő óra (2018. május 28.)

A kiránduló tanulók között prezentáció segítségével idéztük fel a kirándulás legszebb pillanatait. Tablót készítettünk fényképek segítségével. Összefoglaltuk azokat az ismereteket, melyekkel gazdagabbak lettünk utunk során. Megbeszéltünk, hogy mely órákon tudjuk hasznosítani tudásunkat és azt, hogyan váltunk jobb közösséggé.

     

 

Témanap

2018. június 4-én a trianoni béke 98. évfordulóján, a Nemzeti Összetartozás Napján határtalanul témanapot szerveztünk az iskola valamennyi tanulója számára.

Ezen a napon a gyerekek forgószínpadszerűen vettek részt az egyes állomásokon.

Az alsó tagozatos gyerekek egy színdarabot tekinthettek meg, melyet egy Mátyás monda ihlettett.  /címe: A kolozsvári bíró /. Ezen kívül egy Wass Albert meséhez készítettek illusztrációt.

A felsősöknek bemutató előadásokat tartottak a kiránduló gyerekek, ahol a legszebb élményeiket osztották meg társaikkal prezentáció segítségével. Megismerkedhettek Erdély történelmével, földrajzával, növény – és állatvilágával. Mezőségi motívumokat rajzoltak, így kerültek közelebb ehhez a tájhoz.

A nap zárása a trianoni emlékműsor volt, ahol mindannyian meghatódtunk.

     

Kapcsolódó galéria

2018.Határtalanul

Pályázatok

Logo ESZA
Csodaszarvas
Örökös ökoiskola
Logo Határtalanul
Határtalanul pályázat
Erzsébet tábor
Örökös Boldog Iskola
Logo NTP
Okosan a pénzzel!
A Magyar Judo Szövetség iskolai judo programjának partneriskolája