Hevesi iskola bemutatkozása

Hevesi iskola bemutatkozása

Tisztelt Szülők!

Minden tanítási évben különös figyelmet fordítunk leendő elsőseink érkezésére a nekik tartott óvodás délutánokkal, és a szülőknek is szóló szombat délelőtti programsorozattal. Utóbbival szeretnénk az intézményben zajló nívós munkát közelebb hozni Önökhöz.

Idén a járványügyi helyzet gúzsba kötött minket, sajnos híján maradunk a közvetlen találkozásnak.

Szeretnénk azonban itt, a virtuális térben megragadni az alkalmat, hogy iskolánk sokszínűségébe betekintést nyerjenek felnőttek és csemetéik egyaránt.

Infrastruktúra

A „kígyós” iskola 1982-ben tárta szélesre kapuit, és azóta is a város legnagyobbjaként működik minden évfolyamon 3 osztállyal. Intézményünk fiatal, de igyekszünk megóvni, karbantartani.

Egy nyertes pályázat segítségével 2015-ben megtörtént az intézmény épületenergetikai felújítása. Új nyílászárókra cseréltük a régieket (ezzel számottevő energiát megtakarítva), de sorra került a tetőszigetelés, külső hőszigetelés, és az épület külső festése is.

 

       

 

A helyi önkormányzat, valamint a szülői munkaközösség és az iskola alapítványának köszönhetően 25 darab interaktív táblát kaptunk, melynek őszintén örültek a tantestület tagjai és szorgosan dolgoznak is velük. Minden pedagógusunk részt vett akkreditált digitális továbbképzésen.

    

 

Pályázatból kompletten megújult hangosítási rendszerünk és az iskolarádió is, mely sokszor hasznunkra válik (költészet napja, népmese napja..stb). Vizes blokkjaink folyamatos rekonstrukció alatt állnak, intézményünk akadálymentesített.

2013-ban műfüves pályát kaptunk, melyet óriási boldogsággal vettek birtokba a gyermekek. Közvetlen szomszédságában EU szabványnak megfelelő játszótér épült, mely szintén az alapítvány és a szülői munkaközösség érdeme.

Óriási előny, hogy a majdnem 600 főt számláló iskolában minden egy helyen, egy épületben működik.

    

 

 

Büszkélkedhetünk azonban a következő címekkel is:

1993: Testnevelésben és Sportban Kiváló Iskola

2002: Pedagógiai Nívódíj az eredményes oktató-nevelő munkáért

2008: Zalai Gyermekekért Közösségi Díj

2008. Ökoiskola cím

2009: Zöld Zala cím

2012: Örökös Ökoiskola

2016: A Magyar Dzsúdószövetség Referenciaiskolája

2018: Boldog Iskola

2019: KGYTK Referenciaintézmény

2020: Örökös Boldog Iskola

 

Arculat

Az intézmény „tartópillérei” szerteágazóak: nevezetesen az anyanyelv ápolása, identitástudat vállalása, a másság elfogadása és elfogadtatása, tanulást ösztönző miliő kialakítása, a motiváltság fenntartása. Releváns a tanulói szabadidős tevékenységek színes palettája, a szülőkkel történő kapcsolattartási rendszer megőrzése.

Munkánkat több oldalról támogatják fejlesztő pedagógusok, gyógypedagógusok, pszichológus, logopédus kollégák. Az óvodákkal is eredményes együttműködést ápolunk a minél zökkenőmentesebb átmenet biztosítása érdekében. Mi órai differenciálással, délutáni felzárkóztatással, tehetséggondozással, szakkörökkel egészítjük ki az ő tevékenységüket.

 

 

Iskolán belüli szabadidős elfoglaltságok

Iskolánk hírnevét kezdetektől fogva meghatározza a nívós sporttevékenység. A tornával és sportakrobatikával indultunk, mely ágakban „le is tettük névjegyünket”, számos országos és nemzetközi sikert könyvelhettünk és könyvelhetünk el meghívásos és diákolimpiai megmérettetéseken. Az évek alatt bekapcsolódott a sikerszériába a sakk, atlétika, futball, kosárlabda, szivacskézilabda, valamint a dzsúdó is. Utóbbiról fontos megemlíteni, hogy egyes osztályokban beépül a mindennapos testnevelésbe. Évek óta a Magyar Dzsúdószövetség referenciaiskolája vagyunk, melynek előnye, hogy helyben zajlik az oktatás és a hevesis diákoknak ingyenes.

    

 

A művészeti nevelés különösen fontos, ez is szerteágazó terület nálunk. 1990 óta működik aulánkban a képzőművészeti galéria, mely havi rendszerességgel újítja meg - nemcsak az iskolához kötődő személyek – tárlatait a nagykanizsai lakosság számára. Ilyenkor színvonalas műsorral kedveskednek az ide látogatóknak iskolánk nebulói, kik közül nem egy a Farkas Ferenc Zeneiskola és Aranymetszés Alapfokú Művészeti Iskola lelkes tagja. Kooperálva ezen intézménnyel, itt, helyben oktatják gyermekinket hangszeres tudásra, szolfézsra, népi táncra, balettra és népi énekre.

    

 

Kiváló pedagógusaink sakk, informatika, kézműves, rajz-, gyöngyfűző szakköröket tartanak, valamint alsós és felsős énekkart vezetnek, sőt többedmagukkal pedagógus kórust is alapítottak. Közreműködésükkel minden évben roppant sikeres és bensőséges műsorral készítjük elő a Felsőtemplomban az adventi időszakot egy hangversennyel.

Énekkarjaink városi szintű szerepvállalása is jelentős a különböző ünnepek, megemlékezések sorában. Rendszeres fellépői vagyunk az október 6-i műsornak, az adventi rendezvénysorozatnak, a március 15-i megemlékezéseknek.

    

    

 

A környezettudatos nevelés óriási felelőssége egy gyermekekkel foglalkozó intézménynek.

Ennek jegyében évente megrendezésre kerül a fenntarthatósági témahét, melyből egy napot kimondottan az egészségnek szentelünk. Ez mára szintén a tanintézmény egyik profiljává vált.

Évekkel ezelőtt sikeresen pályáztunk „Mozog a Hevesi!” címmel, melynek egyik meghatározó eseménye a Fut a Hevesi! rendezvény is. Ennek a Mindenki Sportpályája ad otthont. Az évfolyamok mérik össze fürgeségüket, mely nagy látogatottságnak örvend a szülők részéről, akárcsak az évfolyamok osztályai közt lezajló focibajnokság.

Külön is megmozgatjuk a vállalkozó szellemű elsős szülőket, igyekszünk bevonni őket mindennapi életünkbe a mozgáson keresztül egy sportos délután erejéig. Ők, gyermekeik és a tanító nénik mérik össze gyorsaságukat, ügyességüket, mely ugyancsak rendkívül népszerű programunk.

    

A világ fejlődik, és emellett pedagógusaink sem mehetnek el. A digitalizáció egyre nagyobb teret hódít az élet minden területén, egy korszerű irányelveket követő iskolának lépést kell tartania a mindenkori technikai vívmányokkal.

Egy 2020-ban benyújtott és elnyert pályázat eredményeként nyert eszközökkel már alsó tagozatban megismerkedhetnek csemetéink az alapszintű robotirányítással, a számítógép kezelésének lépéseivel, az okoseszközök, tabletek nyújtotta oktatási lehetőségekkel. Felsőben már lego robotokkal fejleszthetik tovább tudásukat, megismerik a blokkprogramozást. 3D-s modelleket tervezhetnek, és a 2021-ben beszerzett 3D-s nyomtató segítségével formába is önthetik elgondolásaikat. Az informatika oktatásához két számítógépterem áll rendelkezésünkre.

    

Bármekkora teret is nyer azonban a virtuális világ, egy-egy jó könyvet kézbe venni és elmélyülni benne, tehát olvasóvá nevelni a nálunk oktatott tanulókat, ugyanolyan fontos feladatunk.

2018. szeptemberében indult el a Halis István Városi Könyvtárral egy közös együttműködés „Az iskola városi könyvtárosa” címmel. A kezdeményezés célja, hogy a gyerekek könnyedén hozzáférjenek a mai kor népszerű olvasmányaihoz. Olyan ifjúsági regényekhez, ismeretterjesztő könyvekhez, melyeket szívesen vesznek kézbe, érdeklődéssel lapoznak, ezzel is elősegítve az olvasás iránti szeretet kialakulását. Minden hónapban 30-40 darab könyv érkezik, szem előtt tartva a tanulók kívánságait, azaz épp milyen téma keltette fel az érdeklődésüket és milyen könyvvel töltenék szívesen a szabadidejüket.

    

Természetesen a szórakozásról sem feledkezünk meg! Minden évben óriási érdeklődésre tart számot a külön alsósoknak és külön felsősöknek rendezett farsangi mulatság, melynek bevételét az iskola eszközi ellátottságának bővítésére, korszerűsítésére, iskolai programokra és a gyerekek jutalmazására fordítjuk, akárcsak a szülők és pedagógusok részvételével zajló alapítványi bálból befolyó összeget.

    

Iskolán kívüli szabadidős programok

A hevesis diákok élete nem áll le az iskola falain belül.

Sok-sok éve szervezünk gyalogtúrákat, kerékpáros utakat, balatoni üdülést. Lovas, sí- és ÖKO-táboraink hatalmas sikerrel zárultak minden évben.

Óriási lehetőség az Erzsébet táborok nyújtotta 3 napos évközi élménycunami is. Több kolléga vett részt alsós osztályával Zánkán, mely tömérdek programot kínált az ott lévőknek.

Hetedik osztályos tanulóink évek óta kirándulnak a „Határtalanul” pályázat keretében, mely felvidéki, délvidéki, erdélyi utakat ölel fel.

A nyári időszak nagy terhet rak a szülők vállára, nekünk sem mindegy, hogy a nálunk tanulók hogyan hasznosítják a jól megérdemelt pihenés időszakát.

Diákjaink egy Európai Unió által finanszírozott project keretében ingyen tölthettek el egy-egy tematikus hetet különböző témákkal foglalkozó bentlakásos (balatoni), valamint az iskolában megvalósuló napközis táborokban 2018-ban és 2019-ben. Ezeken pedagógusaink lelkesedéssel sportoltak és kézműveskedtek tanítványainkkal, de robotokkal is ismerkedhettek, játszhattak az informatikai alkalmakon.

Tavaly a járvány miatt ez a lehetőség sajnos meghiúsult.

    

    

    

 

Minden leendő első osztályos tanulót szeretettel várunk iskolánkba!

 

 

Leendő első osztályos tanítóink

 

1.a - Pusné Molnár Tünde és Hujber-Pichler Melinda

 

   

Pusné Molnár Tünde

 

          

                                                            Hujber-Pichler Melinda

 

 

1.b - Koósz Hajnalka és Dr. Kolonicsné Hegedüs Zsuzsanna

 

         

                                                                    Koósz Hajnalka

 

         

                                                                 Dr. Kolonicsé Hegedüs Zsuzsanna

 

 

1.c osztály - A tanító nénik kiválasztása a későbbiekben pályázat útján történik.

 

 

 

A járványügyi helyeztre tekintettel a korábbi években készült felvételekkel szeretnénk bemutatni Önöknek iskolánk sokszínűségét. 

Iskolánk bemutatására a Diákönkormányzat videót készített, amely a képre kattintva tekinthető meg:

 

Kanizsa Tv: Nyíltnapi műsorok a Hevesi-suliban

Kanizsa Tv: Ovis nyílt napot tartottak a Hevesi-iskolában

 

A 2021/2022. tanévre vonatkozó felvétel körzetünk

Hevesi Sándor Általános Iskola (8800 Nagykanizsa, Hevesi utca 2.)

OM azonosító: 037510

Beiskolázási körzete:

70/A sz. őrház, Alsó Szabadhegyi út, Békástó u., Bille tér, Boszorkány u., Cseresznyés u., Felső Szabadhegyi út, Harmat u., Hegybíró u., Hevesi Sándor u., Hold u., Kanyar u., Kazanlak krt., Kerekes u., Mészáros Lázár u., Munkás u., Nagyrécsei vasútállomás, Pásztor u., Péterfai u., Raktárház u., Récsei u., Szabadhegyi u., Székely-kert park, Tersánczky u., Tüskés u., Tüzér u., Vadvirág u., Városkapu körút.

 

Az "Iskolaváró" rajzpályázatra beérkezett rajzok a lenti galériában tekinthetőek meg:

Kapcsolódó galéria

Hevesi iskola bemutatkozása

Pályázatok

Erzsébet tábor
Határtalanul pályázat
A Magyar Judo Szövetség iskolai judo programjának partneriskolája
Logo NTP
Örökös Boldog Iskola
Logo Határtalanul
Csodaszarvas
Logo ESZA
Örökös ökoiskola
Okosan a pénzzel!