A Hevesi Sándor Általános Iskola 2020. október 1-jén módosított járványügyi intézkedési terve (érvényes: visszavonásig)

A Hevesi Sándor Általános Iskola 2020. október 1-jén módosított járványügyi intézkedési terve (érvényes: visszavonásig)

FRISS!!!!

A Hevesi Sándor Általános Iskola 2020.október 1-jén módosított járványügyi

intézkedési terve (érvényes: visszavonásig)

 

 

1. Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak tünetmentes dolgozó vehet részt.

 

2. Intézményünkben a tanítási órákon, foglalkozásokon, saját tantermükben maszkot viselni lehet, de nem kötelező.

 

A közösségi terekben történő tartózkodás során kötelező a maszkviselet.

A közösségi terekben az intézmény dolgozói is kötelesek maszkot viselni.

A pedagógusoknak a tanári szobában is kötelező a maszk viselése.

 

3. Kérjük a szülőket, hogy gyermeküknél mindig legyen saját használatú maszk!

 

4. Szülő, kísérő nem léphet be az iskolába, csak az intézményvezető előzetes engedélyével.

 

5. Csak rendkívüli esetben, igazgatói engedéllyel csakis személyes ügyintézés esetén és csak ügyintézés időtartamára (előzetes bejelentkezést követően) a járványügyi előírások betartásával (maszk, kézfertőtlenítés, távolságtartás) tartózkodhat szülő az intézményben.

 

6. A bejáratnál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítottunk, aminek használata mindenki számára kötelező! (Allergiás gyerek esetében a szülő írásbeli kérése esetén ezt a kézfertőtlenítést szappanos kézmosás helyettesíti.)

 

7. A bejáratoknál mérjük minden hozzánk érkező tanuló és felnőtt testhőmérsékletét. 37,8 Co feletti testhőmérséklet esetén az intézményből haza kell vinni a gyermeket, illetve a felnőttnek haza kell mennie.

 

8. Minden tantermünkben kihelyezésre került egy pumpás fertőtlenítőszer, szappan és papírtörlő. A kézfertőtlenítés mindenki számára kötelező.

 

9. Kötelező figyelni a megfelelő védőtávolság (1,5 m) megtartására, a csoportosulások elkerülésére.

 

10. Kérjük a tisztelt szülőket, beteg, lázas gyermeket ne küldjenek az iskolába! Amennyiben gyermeküknél különféle betegségek tüneteit észlelik, gondoskodjanak orvosi vizsgálatról.

 

11. Az intézményben a lázas, beteg gyerek ellátása (lázmérés) elkülönített helyen történik. A gyereket ellátó felnőtt köteles szájmaszkot és kesztyűt viselni.

 

12. A szülőt telefonon azonnal értesítjük és el kell jönnie beteg gyermekéért.

 

13. Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel jöhet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.

 

14. Feltétlenül értesítsék az iskolát, ha gyermeküknél koronavírus gyanú, vagy igazolt fertőzés van!

Telefonszám:30/783 0549

e-mail:hevesi@nagykanizsa.hu

 

15. Ha a tanuló iskolai hiányzásának oka vírusfertőzés, vagy a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége miatt, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak tekintjük. Igazolt hiányzásként kezeljük azt is, ha a gyermek hatósági karanténba került a részére előírt karantén időszakára. A gyermek az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.

 

16. A szülői értekezleteket elektronikus formában tartjuk meg, a szükséges információkat a KRÉTA rendszeren keresztül, vagy e-mailben juttatjuk el a szülőkhöz.

 

17. Iskolánk kiemelt figyelmet fordít a rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzésére. Az elvégzett fertőtlenítés időpontját, tényét a takarítók aláírásukkal takarítási naplóban igazolják. Az intézmény vezetése az étkeztetést végző céggel folyamatosan egyeztet a járványügyi protokoll betartásával, betartatásával kapcsolatban.

 

18. Intézményünkben a szünetekben történő csoportosulások elkerülése érdekében az alábbi új ügyeleti rendet alakítottuk ki:

 

  • A tízórai rendjéhez igazítva az 1. és 3. szünetben a felső évfolyamok mennek ki az udvarra, a 2. és 4. szünetben pedig az alsó évfolyamok.

19. Az éttermi étkeztetés során az ebédnél megszerveztük az osztályok térbeli elkülönítését. A tízórai elfogyasztása 3 osztály kivételével a tantermekben történik, az uzsonnát pedig mindenki a tantermében fogyasztja el. Az adott termek szellőztetésére, takarítására, fertőtlenítésére fokozott figyelmet fordítunk. Az étkezés előtti kézmosás mindenkinek kötelező!

 

20. A könyvtári látogatások, és az öltözők használatához a járványügyi előírásoknak megfelelő használati rend készült.

 

21. Az osztálytermekben, folyosókon, közösségi helységekben a lehetőség szerint folyamatosan szellőztetünk.

 

22. Testnevelés órák szervezésekor lehetőség szerint előnybe kell részesíteni a szabadtéri órák tartását.( Kerülni kell az olyan feladatokat, ahol testi érintkezés szükséges.)

 

23. Az őszi úszásoktatást fel kell függeszteni és a tavaszra vagy későbbi évfolyamokra kell átütemezni.

 

24. Az iskolai énekkar próbáit átmenetileg felfüggesztjük.

 

25. A délutáni iskolai sportfoglalkozásokat és sportköröket átmenetileg felfüggesztjük. Helyettük csak kiscsoportokban egy-egy osztályon belül valósítjuk meg ezeket a járványügyi szabályok betartása mellett.

 

 

Kérjük a Tisztelt Szülőket, folyamatosan figyeljék honlapunkat, illetve a KRÉTA rendszert, hogy az aktuális információk eljussanak Önökhöz.

Pályázatok

Örökös ökoiskola
Határtalanul pályázat
Örökös Boldog Iskola
Okosan a pénzzel!