2015. Határtalanul program állomásai

1. Előkészítő tevékenység

Áttekintettük a tanulókkal a Rákóczi-szabadságharc eseményeit, különösen azokat, melyek a Felvidékhez kapcsolódnak. Mindezt gyűjtőmunka előzte meg. A téma zárása egy vetélkedő volt.

A hetedikes néptáncosok, tornászok készültek a losonci bemutatóra, olyan dalokat gyűjtöttünk és tanultunk, melyek az egyes helyszínekhez kapcsolódnak.

2. Előkészítő órák

Ezeken az órákon megismertettük a gyerekekkel a Határtalanul programot, felvázoltuk nekik az útvonalat, bemutattuk nekik azokat a nevezetességeket, melyeket a kirándulás során meg fogunk nézni. Párok készültek az egyes helyszínekből gyűjtőmunkával. Bemutattuk nekik a Felvidék földrajzi környezetét, kultúráját, történelmét, néprajzát. Tudatosítottuk számukra, hogy ez a vidék a történelmi Magyarország részét képezte 1920-ig.

Áttekintettük a Szlovákiában élő összlakosság nemzetiségi összetételét. Vetélkedő során adtak számot ezekről az ismeretekről.

Felhívtuk a tanulók figyelmét a toleráns viselkedésre, amit a kiránduláson elvárunk tőlük. Kuruc dalokat énekeltünk, Balassi és Wass Albert verseket tanultunk, Márai idézeteket gyűjtöttünk. Néptáncot oktattunk nekik, készültünk a losonci iskolásokkal közös futballmeccsre.

  

 

3. Kirándulás

Június 1.

Első megállónk Zólyom városa volt, ahol először a várat tekintettük meg. A város jelképe ez a 14. században épült gótikus vár. A várkapunál megkoszorúztuk Balassi Bálint emléktábláját, ugyanis ő itt született. Balassi verseket mondtunk, és elénekeltük a Hej Rákóczi, hely Bercsényi című dalt annak emlékére, hogy Bercsényi Miklós kuruc csapata itt futamította meg a császári sereget. Eljátszottuk Móra Ferenc Kóchuszár című írását.

Délután a város híres templomát kerestük fel, ami eredetileg gótikus stílusban épült, majd reneszánsz stílusban átépítették. A helyi plébános előadást tartott nekünk és Albert Marika néni volt a tolmács. Itt emlékeztünk meg arról, ezen a településen halt meg Szent László királyunk. Elénekeltük az „Isten hazádért térdelünk előtted” című egyházi éneket. Versenyeztünk, hogy ki tud több gótikus és reneszánsz stílusjegyet felsorolni. Itt tudtuk meg, hogy a templom a szabadságharc idején kórházként szolgált.

Este érkeztünk a Felvidék egyik leggazdagabb bányavárosába, Besztercebányára. Sétáltunk a  történelmi városrészben és megcsodáltuk a település gyönyörű épületeit. Megbeszéltük, hogy a szabadságharc alatt itt fontos hadiipari központ volt.  Kíváncsiak voltunk, hogy ki tud több bányavárost felsorolni. Földrajzi ismereteinket felhasználva ásványkincseket soroltunk fel. Este történelmi áttekintést végeztünk a szállásunkon és útinapló írásába kezdtünk.

       

Június 2.

Megtekintettük a gyönyörű várat, ahol Thököly Imre született. Megbeszéltük az ő történelmi szerepét. A vár belső udvarában kuruc dalokat énekeltünk és közönségünk is akadt. Ezután az új evangélikus templomban koszorút helyeztünk el Thököly kriptájánál. Végül a gyönyörű evangélikus fatemplomot tekintettük meg, ami az UNESCO névjegyzékében szerepel.

Megcsodáltuk a város főterén található városházát, ahol „A fekete város” c. filmet forgatták. Megnéztük a szégyenketrecet, ahová a bűnösöket zárták be és őket a város lakói meg is alázhatták. Végül a gyönyörű Szent Jakab templomot tekintettük meg, ahol a világ legnagyobb faoltárát találhattuk. A Thurzó-kápolnában temették el Thököly és Zrínyi Ilona egyetlen gyermekét. Tanuló kiselőadást hallhattunk erről.

Este érkeztünk a Szepesi- várba, ami Közép – Európa legnagyobb vára. Vadregényes macskaköves út vezetett fel a várhoz, amit már messziről a buszból megcsodálhattunk. Aki bátor volt felmehetett a legmagasabb pontjára is, ahonnan csodálatos panoráma tárult elénk. Megnéztük a kínzóeszközöket is és meghallgattuk társaink előadását a várról, itt megtudhattuk, hogy a kurucoknak sikerült elfoglalniuk 1703-ban. Este a szálláson folytattuk a történelmi áttekintést és az útinapló írását.


     

Június 3.

Utunk egy gyönyörű, régen szabad királyi városba, Eperjesre vezetett. A tanulók előadásából kiderült, hogy Károly Róbert emelte erre a rangra. Versenyt rendeztünk, hogy ki tud több szabad királyi várost felsorolni. Megtekintettük a főtér káprázatos házsorait és megbeszéltük, hogy itt őrizték Rákóczit, mielőtt börtönbe zárták volna. Megnéztük a régi evangélikus kollégiumot és a Szent Miklós templomot. Előadást tartottunk Szent Miklósról.

A tanulók párban tartottak idegenvezetést az egyes helyszíneken. Megcsodáltuk Szlovákia legnagyobb négyzet alakú terét. Itt utaltunk arra, hogy innen az egyik épületből kormányozta 1706-ban Rákóczi az országrészeket. Itt döntöttek ugyanis az ónodi országgyűlés összehívásáról. Csodálatos panoráma tárult elénk az őrtorony tetejéről. Megcsodáltuk a püspöki palotát és a székesegyházat. Andrássy Franciska szobránál elmeséltük a történetét.

Este érkeztünk a csodálatos Kassára, amely 2013-ban Európa kulturális fővárosa volt. Egy itt élő fiatalember idegenvezetése során megtekintettük a főteret, ahol első utunk a székesegyházba vezetett. Megcsodáltuk a gótikus szárnyas oltárt, Mátyás király lépcsőjét. Koszorút helyeztünk el II. Rákóczi Ferenc kriptájánál. Elsétáltunk a Márai-házhoz, és a Márai szoborhoz, ahol Márai idézeteket mondtunk.

Június 4.

Megismerkedtünk az iskola tanulóival és a tanári karral. Egy szép műsorral készültünk számukra, melyben Wass Albert verset mondtunk, néptáncbemutatót tartottunk, bemutatkoztak tornászaink és szép magyarsággal kapcsolatos dalokat énekeltünk. Átadtuk az otthon készített ajándékainkat, amiket nagy szeretettel fogadtak.

Délután közös futballmeccset szerveztünk a losonci diákokkal a sportpályán, melynek sportbírói feladatait testnevelő tanárunk és egy helyi pedagógus látta el. Ez után a losonci  iskola igazgató vezetésével kivonultunk a Kubinyi-térre, ahol megcsodáltuk a csodálatos főteret, köztük a Vigadót, amiről előadást hallottunk.

Haza utunk előtt a nemzeti összetartozás napján koszorúztunk Kármán József szobránál és a temetőben, ahol Wass Albert egyik versét mondtuk el gyönyörű dalokat énekeltünk.

4. Értékelő óra

Ezeken az órákon a kiránduló gyerekek megosztották élményeiket egymás között, útinaplójukból olvastak fel részleteket, kiselőadásokat tartottak egymásnak. Megnéztük a legjobban sikerült fotókat, az útjukról készült filmet. Tablót és faliújságot készítettünk a felejthetetlen napokról.

5. Bemutató előadás

Az iskola hatodik osztályos tanulóinak bemutató előadást tartottak a kiránduló gyerekek prezentáció és videofilm segítségével. Beszámoltak a Felvidéken töltött 4 napról, a legemlékezetesebb pillanatokról.

6. Témanap

Az volt a célunk ezzel a nappal, hogy az iskola tanulóival megismertessük a Határtalanul programot, a gyerekek többet tudjanak a Felvidék kultúrájáról, néprajzáról, történelméről másrészt átadjuk a kirándulás alatt átélt élményeket.

Az egész napot átölelő programokat a gyerekek életkorához igazítottuk. Az alsós osztályok felvidéki magyar táncokkal, kuruc dalokkal, felvidéki népviseletekkel, kuruc mondákkal ismerkedtek. A felsősök számára történelmi vetélkedőt szerveztünk, az osztályoknak bemutattuk az utunkról szóló filmet. értékeltük a felvidéki népviseletektől szóló rajzverseny munkáit. Fotókiállítást mutattunk be a legszebb képekből, amiket a kirándulás alatt fényképeztek a gyerekek. Megismerték a Felvidék kultúráját, történelmét, földrajzát.

Pályázatok

Örökös Boldog Iskola
Örökös ökoiskola